Historia i rozwój telewizji cyfrowej w naszym kraju

Telewizja cyfrowa_1

Cofając się do przeszłości i początków telewizji cyfrowej w Polsce warto wspomnieć o roku 1996. Wówczas Państwowa Agencja Radiokomunikacyjna, czyli w skrócie PAR wspólnie z Instytutem Łączności opracowała dokument, który zakładał powstanie sieci DVB-T. W 1997 roku z inicjatywy, którą podjęła Telewizja Polska udało się podpisać porozumienie, które było kluczem do dalszych działań w ramach projektu utworzenia telewizji cyfrowej w naszym kraju. Ostatecznie projekty powstania sieci DVB-T zostały dopracowane pod koniec 1998 roku. Podstawowe założenia projektu były testowane od 2001 roku, gdy najpierw w Warszawie, a później w innych miastach kraju uruchomiono sprawdzające emisje.

Telewizja cyfrowa_2

W 2006 roku w Genewie odbyła się konferencja podczas której ustalono, że sygnał telewizji analogowej powinien przestać funkcjonować na terenie Europy w maksymalnie 2015 roku. Wtedy też Polsce przydzielono osiem multipleksów, na których właściciele programów telewizyjnych mogliby nadawać swój kanał. Obecnie w kraju istnieją trzy multipleksy, choć w planach są kolejne.

Comments are closed.